แวะกินข้าว ซื้อของฝาก (@ จุดพักรถ สีคิ้ว โคราช) 4sq.com/PvNVzE