แวะกินข้าวกัน รถติด แต่วิ่งได้เรื่อยๆ (@ Petronas. วังน้อย) 4sq.com/150c604