และแล้วก็ต้องตื่นมายามดึกอีกเช่นเคย นอนหลับยากด้วยนะที่นี้