และผลกระทบอีกข้อคือ พวก extension ที่เอา third party ไปทำก็จะล้มหายไปโดยปริยาย เพราะคงจะไม่ work เท่ากับตัวของ… fb.me/1YKLenH0y