แม้แสงเพียงรำไร ไฉนเจ้าก็ไม่มี จะบอกว่าฝนจะตกใช่ไหม!