แนะนำกุ้งนึ่งมะนาว (@ ป๊ะป๋าช้างซีฟู๊ด) [pic]: 4sq.com/1gmzrfT