แถวบ้านเรียก “หมากยาง” รสออกเปรี้ยวๆ หวานๆ พอดีๆ @ บ้านแก้วปัดโป่ง instagram.com/p/X_uCzYGHGy/