แค่ 3 รอบก็หอบแล้ววว Poom, Narenrit (@ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยรามคำแหง) 4sq.com/Z3gA28