แค่แวะมา ก็ได้ติดมืออีกเล่ม (@ นายอินทร์@the Nine) 4sq.com/16liuOZ