แก้ไขคลาสยังไม่เสร็จเลย อยากรีบกลับให้ทันวันแรงเงา ใกล้ ๆ ล่ะ ๆ อ้าววว…ฝนตก _ _”