แกงหน่อไม้แถวบ้านครับ ^^ @ บ้านแก้วปัดโป่ง instagram.com/p/X_uYf0mHHA/