เอ๊ะ หรือว่านี่คือ requirement ตอบสนองตัวเองอีกแล้ว #research