เอาไว้สร้างระบบ Tag จ้าา แจ่มมาก #tag #management #help #jQuery http://aef-.github.io/jquery.masterblaster/