เอาเป็นว่าเข้าใจแบบนี้ละกันเน้อ อย่างน้อยก็มี response