เห็นน้ำแข็งสามัคคีกันแล้วอิจฉา เรามันคนชอบทำลาย ถอดปลั๊ก เป่าพัดลมเลย หุหุ (- 0 -)