เหนื่อยฮ๊าฟ อดดูเพื่อนเลย ค่อยไปตามเก็บ Thaweesap, Narenrit, Alex, Phitsanu, เก๋าตี๋ (@ Super Kick) 4sq.com/14eck21