เหนื่อยมาทั้งปี นี่คือช่วงเวลาสำคัญ นอนกลางวันมันซะเลย ตักตวง ว่าแต่เขาเชื่อมโครงสร้างเหล็กสวยนะฮ๊าฟ… instagram.com/p/f1e4FimHOi/