เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดมาเพื่อสอนอะไรบางอย่างกับพวกเราก็ได้ #บอกตัวเอง #ขอบคุณ #ตัวอย่าง @ Avanue… instagram.com/p/hVqxkcGHPd/