เสริมทัพอีก 32GB (@ Samsung Shop w/ 2 others) [pic]: 4sq.com/15paZbo