เวียนเทียนเสร็จ ฝนก็ตกหนักทันที ไปไหนต่อไม่ได้ ^^ (@ วัดพระไกรสีห์ (วัดน้อย) Wat Pra Kraisri (Wat Noi)) [pic]: 4sq.com/10XQmvF