เวลา extends คลาสมา ควรจะใส่ฟังก์ชั่น parent::model คลาสแม่มาด้วยนะ ไม่งั้นเวลาใช้ get_class() จะได้เป็นชื่อคลาสแม่มา ทำงานมั่ว #Yii