เวลาเหลือ ซักผ้าท้าฝนมันเลยดีไหมม …. ลืมไป ผงซักฟอกหมด ยังไม่ซื้อนี่หว่า (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/145SAwS