เล่น note2 แล้วมาจับ iphone รู้สึกว่าอะไรๆ ก็เล็กไปหมด