เลี้ยงส่งหลิน Ocherry, Peerapat, Alex, Narenrit, Phitsanu, Seekew, May (@ ยอดลาบเป็ดอุดร (Yod Larbped Udon)) [pic]: 4sq.com/11bS90v