เรียน network แต่อาจารย์ให้ข้อมูลเรียนอังกฤษด้วย eslpod.com/website/index_… #podcasting #english