เริ่มได้ข้อมูลทั้งสองฝ่ายล่ะ สถานการณ์เริ่มบานปลาย ประกาศเลิกม๊อบทั้งหมดเหอะ ไม่งั้นมีหวังสูญเสียกันอีก