เรา: สงสัยพายุจะเข้าล่ะ เสียงข้างๆ:ธรรมดาเตรียมเทียนไว้เลย เรา:อะไรนะแค่ลมธรรมดา! นี่มันพายุชัดๆ ไม่ทันขาดคำ ไฟดับเบยย