เราเดินทางมาได้ 75% แล้วว หายไปอีก 45k กันแคชเชียร์เช็ค Amarit (@ ธนาคารไทยพาณิชย์ (Siam Commercial Bank)) 4sq.com/16odOtk