เรามันยุค social เราต้องช่วยด้วย smartphone มีภาพและหลักฐานไว้เยอะ ๆ สักวันความจริงก็จะได้ปรากฎ ให้คนที่ทำรับกรรมไป