เรามักจะเห็น gantt chart กันบ่อย ๆ ในเอกสารในการทำโปรเจ็ค ถ้ามันมาวิ่งอยู่บน website ที่ขับเคลื่อนด้วย yii… fb.me/2mmliDuRa