เรากลับมาใช้บอร์ดแบบมือเป็นหลักแทนบอร์ดไฟฟ้าแล้วนะฮ๊าฟ มันส์มือ สนใจร่วมงานกันได้นะฮ๊าฟ #agile #teamworkfb.me/377ZfBCC9