เย้!!! server มาแล้วนะฮ๊าฟ แจ้งมาให้ทราบ ไปล่ะ แว็บ