เยี่ยมชมแปลงเกษตรพอเพียงของน้อง ๆ เจอตากล้องพอดีเลยได้ติดมาด้วย ^^ fb.me/Q2dipVQo