เม็ดเดียวก็กลืนยากแล้ว … แซบเวอร์(ประชด) นอนล่ะ แว็บ @ My Room@Avenue Apartment instagr.am/p/Svbr52mHE-/