เมื่อวาน เล่น LINE POP ไป ชาร์ตแบตไป ทรูก็ปล่อยแต่ E มา เครื่องร้อนมากกก ทำให้ฟิลม์หลุดเลย