เมื่อวานลองติดตั้ง netbeans บน windows 8 มีปัญหาบ้างเล็กน้อย แต่แก้ได้แล้ว ยังไม่ได้เขียนบทความ กำลังทดลองใช้งาน netbeans 7.3 อยู่ ฟิน! #IDE