เมื่อถามว่า Scenario นี้เหล่า เจ้าสามารถมีได้หลายเหตุการณ์ได้หรือไม่ คำตอบคือได้นะครับ สังเกตจากตัวอย่าง ทั้ง… fb.me/1gbvQ9qos