เมื่อคืนซักผ้า ฝนตกทันที เลยเก็บ ตากตอนเช้าต่อ แดดร้อนๆๆ คงแห้ง ^^ แต่ตอนี้ฝนมันตก! _ _”