เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแด่พนักงานทุกท่าน ทางบริษัทจึงขอประกาศวันหยุดสงกรานต์ตั้งแต่ วันศุกร์ที่ 12-16 เมษายน 2556 คะ
HR #Playwork #office