เผอิญว่า Yii มีตัวป้องกันนี้แล้วแบบเบ็ดเสร็จ blognone.com/node/37959 #CSRF #protected #security