เผลอหลับไป มาตื่นเพราะเสียงเฮลิปฯ ลักษณะไปด้วยความเร็วกว่าปกติ เน็ตหอใช้ไม่ได้ด้วย