เป็นเทคนิคที่จะใช้ authentication จาก wordpress ในกรณีที่เอา yii ไปใช้ใน wordpress ครับผม ^^ #wordpress #yiifb.me/2QZxNc7Zo