เป็นอีก feature หนึ่งที่อยากได้จาก samsung galaxy note 2 การ record สิ่งที่ทำในหน้าจอ youtu.be/0j-oTLGPUEY via @YouTube