เป็นบทเรียนสำคัญมากเลย ทุกครั้งก็จะ backup ข้อมูลไว้ตลอด ยกเว้นรอบบนี้ ชล่าใจไปหน่อย ตารางไม่หาย ดันมาหายตารางสำคัญที่สุด! T_T รู้สึก fail