เน็ตก็ไว (กว่าห้องที่รามฯ) ใกล้ 7-11 ด้วย รู้สึกฟินมากเลยนะครับบบตอนนี้