เนื่องจากภาพที่อัพโหลดขึ้น FB อัตโนมัติ ไม่ค่อยเป็นระเบียบ หรือกรุ๊ปเลย จะทำยังไงให้มันจัดกลุ่มด้วยได้ ฮั่นแน่ๆ รู้ว่าไม่เคย แต่มันทำได้นะ