เท่าเทียม เสมอภาค ปราศจากอคติ เราก็เท่ากันได้ #RespectMyVote instagram.com/p/jHH1RhGHOr/