เตรียมควบคุมเครื่อง server จากระยะไกล SSH with CentOS 6.4 #CentOS #SSH fb.me/2oFmIZ4Q1