เดินทางกลับ พึ่งจะถึงลพบุรี แต่ก็ติดตามข่าวสารตลอด ข่าวเริ่มไม่ค่อยสู้ดี รายทางเห็นกลุ่มคนที่กำลังเข้า กทม