เช้าหรือค่ำ ทำเวลาได้เท่ากันเลยนะครับ แหม่ ^^ ต่างกันตรงอารมณ์กลัวไม่ทันเวลากับเรื่อย ๆ (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1aWofE5